Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening

Dalarnas län

Information

I Hedemora finns det ett Ekonomisk förening som heter Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening i Dalarnas län. Hedemora är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Dalarnas län.

Sedan 1989-05-16 så har Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1989-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Hedemora.

Vill man komma i kontakt med Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Skinnarbov. 6, 776 92, Hedemora. Vi ni istället prata med Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening så kan ni göra det på 0225-770156.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom ekonomisk verksamhet förmedling i vilken med- lemmarna deltar med egen arbetsinsats och genom utförande av tjänster uppdrag med egna maskiner, redskap och verktyg. Syftet är att medlemmarnas investeringar och innehav av maskinutrust- ning, redskap och verktyg genom föreningen kommer till användning på ett rationellt och därmed även ekonomiskt fördelaktigt sätt. Föreningen skall därjämte arbeta för effektiv marknadsföring av medlemmarnas tjänster och uppdrag, förmedla dess tjänster och uppdrag i enlighet med i eget namn träffande avtal samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Lissars, Runa Birgitta som är född 1943 och har titeln Extern firmatecknare, Mårts, Bengt-Erik som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Eriksson, Lars Gunnar Andreas som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårts, Kerstin Inga-Lill som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Oljans, Gustaf Karl Owe som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Jöhnemark, Per Erik som är född 1965 och har titeln SuppleantPalm, Hans Erik som är född 1952 och har titeln Suppleant, Perers, Stig Olov som är född 1963 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Inga-lill Mårts, Andreas Eriksson, Gustaf Oljans, Runa Lissars och Bent-Erik Mårts, två i förening. .

Landsbygdens Entreprenad i Hedemora ekonomisk förening har 716456-8995 som sitt organisationsnummer.