Bostadsrättsföreningen Gussarvet

Dalarnas län

Information

Bostadsrättsföreningen Gussarvet är ett av många verksamheter som finns i Hedemora. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Gussarvet finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Gussarvet som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 1954-11-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Wingqvists g. 5B, 776 30, Hedemora. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Gussarvet så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0225-711270.

Hedemora arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Gussarvet ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Gussarvet. Det finns flera verksamheter i Dalarnas län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Gussarvet är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Gussarvet och det är följande personer, Danielsson, Lars Birger som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmdahl, Anna Maria Kristina som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Kujanpää, Anita Birgitta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordahl, Niklas Lennart Daniel som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Mats Ragnar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Claes Markus som är född 1980 och har titeln Suppleant.Pettersson, Ylva Elisabet som är född 1960 och har titeln Suppleant, Söderström, Anita Margareta som är född 1944 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Gussarvet är 782000-0524.