Bostadsrättsföreningen Läraren

Dalarnas län

Information

Bostadsrättsföreningen Läraren är ett bolag som finns i Hedemora. I Bostadsrättsföreningen Läraren finns det lite olika personer som är förknippade och det är Nilsson, Leif Tage som är född 1941 och har titeln Extern firmatecknare, Olenius, Barbro Elisabet som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Per-Erik Stefan som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Karin Barbro som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Cedergren, Mari-Louise som är född 1961 och har titeln Suppleant, Juliusson, Stefan Percy som är född 1983 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Läraren så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Läraren på telefon 0225-711270.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekono- miska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan be- gränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bo- stadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Läraren av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Läraren är ett av många bolag som finns i Dalarnas län och Hedemora arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Läraren innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Läraren är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Läraren så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nilsson, Leif Tage -Olenius, Barbro Elisabet -Sandberg, Karin Barbro

Bostadsrättsföreningen Läraren har 782000-1019 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Dalarnas län.