Bostadsrättsföreningen Uttern

Dalarnas län

Information

Bostadsrättsföreningen Uttern hittar ni ett Dalarnas län som inte är som andra län. I Dalarnas län hittar ni Hedemora som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Uttern finns. I Hedemora så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Dalarnas län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Uttern tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Uttern har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Uttern så kan ni göra det genom att skicka er post till Beronv. 1, 776 97, Dala-husby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0225-41188.

Hedemora arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Dalarnas län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Uttern har idag 782000-1035 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Uttern

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Uttern så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Haarala, Sirkka-Liisa som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Matts Bertil som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Backlund, Sven-Olof som är född 1948 och har titeln Suppleant, Lindkvist, Gunn-Britt som är född 1932 och har titeln Suppleant, .