Arbetsplatsolycka

2018-02-19 11:06:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

En arbetsplatsolycka har inträffat i Hedemora. Se Uppdatering

Någon typ av grävningsarbeten har utförts i centrum och i samband med detta har marken gett vika.

I nuläget är det oklart om någon person är skadad eller inte.

Polisen är på väg till platsen.

UPPDATERING kl.12.30

I samband med grävarbete vid dränering har en person fått rasmassor över sig.

En miljöåklagare har inlett förundersökning gällande arbetsmiljöbrott och man kommer genomföra ett antal utredningsåtgärder på plats.

Platsen är avspärrad och polisens tekniker kommer åka dit för att undersöka området.

 

Se händelsen på polisen.se